Bij klachten kunt u zich altijd melden bij de leiding of het bestuur van onze BSO.
Een volledige beschrijving van de procedure vindt u in onze informatiegids.
U kunt hierbij ook gebruik maken van het klachtenformulier.
Wanneer de klacht direct op BSO-BDP betrekking heeft en wij er samen niet uitkomen, of u wilt liever een onafhankelijke behandeling, dan kunt u zich richten tot het ‘Landelijk Klachtenloket voor Kinderopvang’ via de website:https://www.klachtenloket-kinderopvang.nl/