BSO Bilderdijkpark

Het tweede huis voor uw kinderen met heel veel activiteiten en buitenspeelmogelijkheden, vlakbij OBS De Waterkant.

Huiskamer

Kinderen voelen zich thuis bij BSO Bilderdijkpark, we zijn een kleine organisatie met een vast team, waardoor we een goede band met ouders en kinderen hebben. Omdat ieder personeelslid verschillend is en zijn eigen talent en kracht heeft, vormen de pm-ers tezamen een sterk team, waarbij ze elkaar aanvullen en op gepaste wijze corrigeren.

Activiteiten & vakantie-activiteiten

BSO Bilderdijkpark is een activiteitengerichte buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Iedere schooldag zijn er in samenwerking met Speeltuinvereniging ASV Bilderdijkpark twee activiteiten waar de kinderen aan mee kunnen doen. Voor het programma zie het ASV-programmaboekje op de homepagina van ASV Bilderdijkpark. In de vakanties zijn er vakantie-activiteiten, het programma daarvan staat op dezelfde homepagina.

BSO & ASV werken samen aan zorgeloos kinderspeelplezier

De samenwerking bestaat niet alleen op het gebied van de activiteiten, ook heeft speeltuinvereniging ASV Bilderdijkpark een paar gekwalificeerde PM-ers in dienst die altijd bij kunnen springen in de BSO, zo staan er altijd vertrouwde gezichten op de groep.

Kleinschalig; Groep Oranje, Geel & Groen

We zijn een kleinschalige, zelfstandige BSO met drie groepen. Groep Oranje biedt ruimte aan 22 kinderen en de groepen Geel & Groen mogen beide maximaal 11 kinderen opvangen. Omdat we klein zijn en omdat we huiselijkheid belangrijk vinden, hebben we een goede band met de ouders en de kinderen. Ouders zijn altijd welkom, kom gerust langs, de koffie staat altijd klaar.

Buitenspelen

Welgelegen in het Bilderdijkpark naast OBS De Waterkant zijn er legio buitenspeelmogelijkheden bij BSO Bilderdijkpark, er is een speeltuin met speeltoestellen vanaf 4 en één vanaf 6 jaar, er is een grote zandbak en 4 schommels. Daarnaast is er een geasfalteerd voetbalveld en op het schoolplein kan er ook gespeeld worden. In de overige delen van het Bilderdijkpark mogen de kinderen alleen onder begeleiding van de pm-ers komen.

De allerkleinsten spelen onder toezicht in de speeltuin, binnen de hekken noemen wij dat. Vanaf 7 jaar kunnen ouders voor een zelfstandigheidscontract kiezen, waarbij de kinderen toestemming krijgen zonder toezicht van de pm-ers op het voetbalveld en het schoolplein te spelen. Uiteraard houden we ze wel in de gaten, bovendien is er ook altijd toezicht van de speeltuinvereniging ASV Bilderdijkpark.

Vakanties

In de vakanties zijn er geen naschoolse kinderactiviteiten en worden de ruimtes van ASV & BSO samengevoegd voor meer speelruimte. We zorgen er altijd voor dat de BSO-ruimte min of meer apart blijft zodat het huiskamergevoel niet verdwijnt. De vakantie-activiteiten, voor zover het geen uitstapjes betreft, vinden ook altijd plaats in deze ruimtes of buiten in de speeltuin.

2 pakketten

We bieden 2 pakketten aan; de ene omvat 6 weken vakantie, waardoor op de ingekochte, vaste opvangdagen we de kinderen ook verwelkomen tijdens de korte schoolvakanties & studiedagen van 08:00 – 18:30 uur. Het andere pakket omvat 9 weken vakantie en biedt extra: drie weken opvang in de zomervakantie op de ingekochte dagen. De eerste drie weken van de zomervakantie is BSO Bilderdijkpark gesloten, de laatste drie weken zijn we open voor de kinderen met het pakket van 9 weken. Uiteraard kunnen er, mits er ruimte is altijd extra dagen ingekocht worden.

Minimum- & maximumafname

We gaan uit van een minimum van 2 opvangdagen omdat de continuïteit van het dagelijkse BSO-leven zo beter tot zijn recht komt en het kind zich de gedragsregels op de BSO beter eigen kan maken, waarmee het proces van wennen wordt bespoedigd en van maximaal 4 dagen omdat we van mening zijn dat te veel BSO en te weinig ouderlijke aandacht een kind belemmerd in de ontwikkeling. Belangrijk om te weten: alleen een woensdag afnemen kan wel omdat de woensdagmiddag door het aantal opvanguren dubbel telt.

Alleen kinderen van OBS De Waterkant worden na school opgehaald

De directe nabijheid van OBS De Waterkant verschaft ons de luxe alleen kinderen van die school op te halen. Kinderen van andere scholen zijn ook welkom, door onze kleinschaligheid hebben we helaas niet de mogelijkheid kinderen van andere scholen te halen, vervoer van een andere school naar de BSO moet de ouder zelf regelen.

Voor meer informatie over de BSO, zie onze uitgebreide informatiegids, te downloaden op deze pagina